Maria ten Hemelopneming

Samen rond Maria

Het Mariabeeld dat onze parochie rijk is heeft een zilveren krans met twaalf sterren, aan de parochie geschonken door pastoor Eric Smits bij zijn zilveren priesterfeest. Twaalf is een bijzonder getal. In Israël waren twaalf stammen, Jezus riep twaalf apostelen, het hemelse Jeruzalem heeft twaalf poorten. Twaalf is het getal van de volheid. Twaalf is alomvattend, het heil is voor iedereen, niemand valt buiten de boot, als het aan God ligt.

Binnenkort vieren we Maria ten hemelopneming. Wat een feest dat we kunnen vieren dat onze moeder en koningin al in de hemel is en dat niemand vergeefs een beroep doet op haar hulp en troost, ook op de moeilijkste momenten. Een bijzonder feest voor onze parochie, omdat we naar haar zijn genoemd. Goed is het om onszelf en elkaar hieraan te herinneren door het feest samen te vieren. Samen rond Maria, onze moeder en koningin. Waarom niet? Het is goed om in en met haar al iets van de hemel te proeven en ons verzekerd te weten van haar hulp in ons Europa. Bijzonder dat ook Europa twaalf sterren heeft. Mooi als dit ook betekent dat iedereen – van goede wil – welkom is, welkom om elkaar te dienen zoals Maria. Dat zij ons hiertoe kan inspireren.

Aansluitend aan deze Mariaviering is er zowel op zaterdag 17 als zondag 18 augustus in Millingen gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Rudo Franken, pastoor

Vaste diensten

Dag

Tijd

Locatie

Maandag

--

--

Dinsdag

--

--

Woensdag

09:00

Rozenhoedje, Dagkapel

Donderdag

09:00

Dagkapel

Vrijdag

09:00

Dagkapel 

Zaterdag

19:00

Grote Kerk

Zondag (HOOGMIS)

11:00

Grote Kerk

Op Donderdag 09:30 tot 18:30 uur Aanbidding van het Allerheiligste in de Dagkapel.

Indien er een uitvaart is op Maandag t/m Vrijdag vervalt de H. Mis.

 

© -2019 Kerkberichten

Ontwerp & Realisatie: HG Design